Innehåll

Gratis Konsultation
Om du behöver rådgivning kring din avloppsrenovering.

Relining Söderhamn med hjälp av rörinfodring

Sundsvalls rörinfodring erbjuder relining i Söderhamn. Det är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till ett stambyte. Kontakta oss på nummer 072-964 22 68 eller info@sundsvallsrorinfodring.se för rådgivning och konsultation kring relining i Söderhamn.

Vi hjälper villaägare, bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare att renovera sina avlopp.

Relining innebär att du skapar nya rör inuti dina befintliga. Metoden tar enbart några dagar jämfört med stambyte som kan ta veckor eller månader. 

Du slipper också riva ut och renovera kök och badrum. Med relining kan du ofta spara långt över 100 000 kr i renoveringskostnader.

Vad kostar relining i Söderhamn?

En relining kostar vanligtvis mellan 20 000 och 90 000 kr. Innan man kan ge ett pris behöver man först göra en inspektion av rören. 

Faktorer som kan påverka priset är hur många förgreningar är i avloppssystemet. Om det finns flera badrum i huset, antal golvbrunnar, storleken och längden på rören. 

Det beror också på vilket material som används under relingen. Vilket material som används har en stor betydelse för hur länge din rör håller. 

Vi på Sundsvalls rörinfodring jobbar enbart med materialet CR072 som är p-märkt och certifierat av RISE. Det är av högsta kvalitet och är anpassat till det svenska klimatet.

Relining eller stambyte – Vad passar dig bäst?

Relining är i många fall ett bättre alternativ än ett traditionellt stambyte. Relining innebär en betydligt lägre investering och är klart på några dagar. Stambyte är kostsamt och tar vanligtvis mellan 6 och 10 veckor.

När vi gör en relining kan alla bo kvar i bostaden under arbetets gång. Du blir utan tillgång kök och badrum i några få dagar. Det blir minimalt med avfall och stök.

Vid ett stambyte behöver du totalrenovera hela badrummet och ofta riva ut en del väggar och golv där rören befinner sig. Du blir helt utan kök och badrum i flera veckor. Under renoveringen kan det ofta vara svårt att bo kvar under arbetet.

Det finns också risk för att stöta på asbest i äldre byggnader.  Det kan vara farligt för hälsan och kan bidra till ytterligare utgifter.

Jämfört med relining kräver ett stambyte en mycket större investering. Det kan handla om flera hundra tusen kronor. 

Det medför också mycket avfall som påverkar miljön negativt. Relining har nästan ingen miljöpåverkan alls och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Om du inte är i behov av att renovera badrummet rekommenderar vi att du gör en relining förutsatt att det är möjligt.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsnamn för olika metoder att renovera avloppsstammar. Metoden är utvecklad för att slippa de större rivningsarbeten och renoveringar som krävs vid ett stambyte. Relining kan utföras på betongrör, gjutjärnsrör och plaströr.

Med relining förstärker du antingen de befintliga avloppsrören eller skapar nya inuti. Du slipper riva ut befintliga rör, golv och väggar. Hela processen tar enbart några dagar och kostar betydligt mycket mindre än ett stambyte.

Eftersom ingen renovering av bostaden krävs, tillkommer inget avfall. Med relining bidrar du på så sätt  till ett mer hållbart Sverige. 

Det finns i huvudsak en metod som rekommenderas och det är rörinfodring “strumpmetoden”.

Relining med rörinfodring – Strumpmetoden

Relining med rörinfodring skapar nya rör av av härdat epoxy inuti dina befintliga rör. Ett flexibelt foder(strumpa) dränks i epoxy. Strumpan förs sedan in avloppsrören med hjälp av tryckluft. Strumpan expanderar och fäster sig mot rörets väggar. 

Efter cirka ett dygn har du helt nya rör som har en livslängd på minst 50 år. En stor fördel med strumpmetoden är att du får nya självbärande rör. Det innebär att även om ett gammalt rör skulle gå sönder så påverkar det inte reliningen.

Kontakta oss för hjälp med relining i Söderhamn

Vi på Sundsvalls rörinfodring har lång erfarenhet av Relining. Om du har upptäckt läckande eller trasiga avloppsrör kontakta oss för en kostnadsfri inspektion. Vi använder enbart certifierat  och p-märkt material för att säkerställa bästa utfall och livslängd på rören.

Vanliga frågor

COPYRIGHT © ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA